פעילות שלהבת לתלמידי כיתות י"א – י"ב

מפגש עם אסירים – בתהליך השיקום שלהם שבו הם מספרים את סיפור חייהם שדרכו הם מעבירים מסר לתלמידים על הסכנות הכרוכות בשימוש באלכוהול, סמים ועוד.