מפגש בסדנת גורן

מפקד סדנת גורן פגש את כל תלמידי מגמת אוטוטרוניקה.

מפקד סדנת גורן הגיע לשיחה הודות חיל חימוש והחשיבות של גיוס תלמידים ממגמת אוטוטרוניקה לחיל.