גיוס משמעותי לצה"ל

תלמידי כיתות י"ב השתתפו בסדנא של משרד הביטחון

"גיוס משמעותי"