ניתוח תיק חקירה

פעילות "ניתוח תיק חקירה" – באמצעות ניתוח אירוע אמיתי נבחנו עם התלמידים דרכי התנהגות היומיומית שלא מובילים להסתבכות עם התיק.