הכנה לצו ראשון

תלמידי כיתות י"א אוטו' וי"א מחשבים השתתפו בסדנא של משרד הביטחון – הכנה לצו ראשון