חופשה נעימה לתלמידי ומורי בית הספר

אנו מאחלים לכל באי האתר, תלמידי ומורי בית הספר חופשה מהנה