פעילות של הסנגוריה הציבורית לתלמידי כיתות ט', י'

פעילות של הסנגוריה הציבורית לתלמידי כיתות ט', י'.

סנגוריה ציבורית – המפגש מתייחס למספר נקודות:

זכויות התלמיד, משמעויות משפטיות של התנהגויות שונות והסברים על התהליכים המשפטיים