הצגה "היומן"

התלמידים צפו בהצגה בביה"ס. הצגה "היומן" עוסקת בדרך להגיד "לא" במצבים שונים בחיים (מיני, אלכוהול, עישון וכו').