המשטרה עם הפנים לקהילה

במסגרת שיתופי פעולה עם משטרת ישראל מתקיימים מספר פעילויות עם בעלי תפקידים מתחומים שונים לאורך חיים