ההרשמה לשנת הלימודים הבאה מתקיימת כל יום רביעי

ההרשמה לשנת הלימודים הבאה מתקיימת כל יום רביעי בין השעות 8-13