החלה ההרשמה לשנת הלימודים הבאה ומתקיימת כל יום רביעי

ההרשמה לשנת הלימודים הבאה מתקיימת כל יום רביעי בין השעות 8-13