מכתבי תודה

תודות מבוגרי בית הספר

תודות מבוגר בית הספר דוד סנדלר תודות מאמו של בוגר בית ספרנו איריס כהן  תודות על יום פעילות בית מרים