פרטים נוספים על המגמות

פרטים נוספים

בכל המגמות עבודת התלמידים הינה על פי חוק ותמורת שכר.
בכל המגמות התלמידים זכאים לתעודה של 12 שנות לימוד במידה ועמדו בדרישות.
עפ"י נוהלי משרד העבודה והרווחה.
בכל המגמות התלמידים יכולים לצבור יחידות בגרות עפ"י יכולת אישית.