תודות מבוגרי בית הספר

תודות מבוגר בית הספר דוד סנדלר

תודות מאמו של בוגר בית ספרנו איריס כהן 

תודות על יום פעילות בית מרים