פעילות ODT חוויתית בשיתוף אינטל

פעילות O.D.T  מטעם פרויקט מפעלות בשיתוף עם עובדי אינטל.

כל תלמידי ביה"ס השתתפו בפעילות, וקנחו בפיתות בטאבון.

מטרת הפעילות היא  לפתח כישורים חברתיים והקניית מיומנויות ניהול ומנהיגות באמצעות פעילות חווייתית. בפעילות השתתפו גם עובדי אינטל שלקחו חלק במשימות