על בית הספר

מתעניינים בבית הספר? רוצים להכיר את הצוות? כאן תוכלו למצוא את כל המידע אודותינו.
במידה ויש עוד שאלות אתם תמיד מוזמנים ליצור איתנו קשר.

מטרות החינוך של בית הספר עמל קריית חיים נשענות, כמובן מאליו על מטרות החינוך במדינת ישראל. יחד עם זאת, יש למדיניות החינוך של בית הספר צדדים ייחודיים לו או דגשים המאפיינים אותו.

 מדיניות זו באה לידי ביטוי בעשייה החינוכית – לימודית וברוח היום יום במסגרת בית הספר.

 בית הספר פועל להטמעת ערך הסובלנות והפלורליזם התרבותי, שמירה על כבוד האדם ורכושו, וכבוד הדדי בין תלמידים ומורים, תוך שימת דגש מיוחד על התנהגות נורמטיבית.

 בית הספר פועל לטיפוח האמונה ביכולת התלמידים להגיע להישגים לימודיים ומטפח כל תלמיד בהתאם ליכולתו לקראת מבחני הגמר במסלולים שונים על פי יכולת אישית, מאפשר צבירה של יחידות בגרות וזכאות לתעודת גמר מקצועית תוך שילוב בתעשייה.

 בית הספר מציב לעצמו כמטרה להכשיר כח אדם לתעשייה באמצעות החינוך הטכנולוגי כבוגרים מתפקדים ומקצועיים בהתאמה לצרכי שוק העבודה תוך הקניית תעודה מקצועית המוכרת על ידי משרד התמ"ת.

 בית הספר מקיים פעילויות חברתיות וספורטיביות שונות לקרב התלמידים לחיי בית ספר, מעורבות בקהילה ושיפור האקלים הלימודי והחברתי.

תלמידים והורים יקרים

מטרות החינוך של בית הספר עמל קרית-חיים נשענות,  על מטרות החינוך במדינת ישראל. למדיניות החינוך של בית הספר קיימים צדדים נוספים, ייחודיים לה ודגשים המאפיינים אותה.
מדיניות זו באה לידי ביטוי בעשייה החינוכית-לימודית וברוח היום-יום במסגרת בית הספר.
מדיניות זו גובשה במהלך מפגשי הצוות, מתוך כוונה לפעול במשותף להנחלת הערכים, המיומנויות וההתנהגויות אותם אנו מבטאים ב "אני מאמין בית ספרי".

בית הספר פועל לטיפוח האמונה ביכולת בתלמידים להגיע להישגים לימודיים ומטפח כל תלמיד בהתאם ליכולתו לקראת מבחני הגמר במסלולים שונים עפ"י יכולת אישית.

התלמידים במקומות עבודה ציבוריים ופרטיים. כל תלמיד משובץ לעבודה בזיקה למקצוע הנלמד. התלמידים בכיתות יא' – יב' עובדים בשכר יומיים בשבוע.

בית הספר פועל להטמעת ערך הסובלנות, שמירה על כבוד האדם ורכושו וכבוד הדדי בין התלמידים ומורים, תוך שימת דגש מיוחדת על התנהגות נורמטיבית.

בית הספר מקיים פעילויות חברתיות וספורטיביות שונות לקרב התלמידים לחיי בית ספר, מעורבות בקהילה ושיפור האקלים הלימודי והחברתי.

בבית הספר צוות מורים מנוסה וותיק ובעיקר תומך.

הורים ותלמידים, המתלבטים בבחירת מסגרת חינוכית, מוזמנים לתאם פגישה אישית עם מנהל בית הספר, יועצים, רכזי מגמה ומחנכים.

בברכת שנה טובה ומוצלחת

מנהל בית הספר

פרוספר בן עזרא  

 • בית הספר – יעדים ודרך

 • מטרות החינוך של בית הספר עמל קריית חיים נשענות, כמובן מאליו על מטרות החינוך במדינת ישראל. יחד עם זאת, יש למדיניות החינוך של בית הספר צדדים ייחודיים לו או דגשים המאפיינים אותו.

 • מדיניות זו באה לידי ביטוי בעשייה החינוכית – לימודית וברוח היום יום במסגרת בית הספר.

 • בית הספר פועל להטמעת ערך הסובלנות והפלורליזם התרבותי, שמירה על כבוד האדם ורכושו, וכבוד הדדי בין תלמידים ומורים, תוך שימת דגש מיוחד על התנהגות נורמטיבית.

 • בית הספר פועל לטיפוח האמונה ביכולת התלמידים להגיע להישגים לימודיים ומטפח כל תלמיד בהתאם ליכולתו לקראת מבחני הגמר במסלולים שונים על פי יכולת אישית, מאפשר צבירה של יחידות בגרות וזכאות לתעודת גמר מקצועית תוך שילוב בתעשייה.

 • בית הספר מציב לעצמו כמטרה להכשיר כח אדם לתעשייה באמצעות החינוך הטכנולוגי כבוגרים מתפקדים ומקצועיים בהתאמה לצרכי שוק העבודה תוך הקניית תעודה מקצועית המוכרת על ידי משרד התמ"ת.

 • בית הספר מקיים פעילויות חברתיות וספורטיביות שונות לקרב התלמידים לחיי בית ספר, מעורבות בקהילה ושיפור האקלים הלימודי והחברתי.

תלמידים יקרים,

בית הספר שבמסגרתו אתם אמורים להתחנך ולרכוש מקצוע, יכול למלא את ייעודו אם יתנהל ע"פ הכללים ונהלים ברורים ומסודרים.

כדי להעניק לכם תנאים נאותים לחינוך וללמידה נפרט להלן את סדרי בית הספר.

אנו מאמינים שבהכרת הסדרים וכללי התנהגות בבית הספר תיווצר מסגרת מתאימה ומיטבית שתביא

להגשמת היעדים החינוכיים והחברתיים שהצבנו לעצמנו, ותבטיח את איכות החיים ואיכות החינוך

בבית ספרנו.

אנו מאחלים לכם שנה מוצלחת.

תקנון לתלמיד

מידע כללי

.1 . השיעור הראשון מתחיל כל יום בשעה 08:00

השיעור האחרון מסתיים תמיד לפי המערכת.

שינויים בשיעורים ובלוח הזמנים:

א. מערכת יומית של שינויים התלויה ליד המזכירות.

ב. על פי הודעה של מנהל, ממלא מקומו, מחנך, מורה או מזכירה.

.2 תעודות יחולקו פעמיים בשנה: במחצית )בתקופת ט"ו בשבט( ובסוף שנת הלימודים.

.3 חובה להגיע לבית הספר עם תיק ובו כל הציוד הנדרש.

.4 חובה להשתתף בשעורי חינוך גופני בבגדי ספורט. )שחרור יינתן רק על סמך אישור רפואי חתום(.

.5 חובה להשתתף בשעורי גדנ"ע. (שחרור יינתן רק על סמך אישור רפואי חתום).

.6 חובה להשתתף בטיולים, סיורים מקצועיים, ימי השתלמות, יציאה לפעילות גדנ"ע, ימי

ספורט ותחרויות.

.7 כאשר תלמיד מציג בעיה הדורשת פתרון או תשומת לב סגל בית הספר, יש לפנות ע"פ הסדר הבא

א. למורה בשיעור

ב. למחנך שהוא מנהל הכיתה

ג. ליועצת

ד. לסגנית מנהל בית הספר

מורה מקצועי לא ישחרר תלמיד כאשר המחנך נמצא בבית הספר.

.8 במידה והנך זקוק לאוזן קשבת ופנייה אישית, תוכל לפנות לכל אחד מאנשי הצוות שיכולים

לסייע ולתמוך בך.

.9 הכניסה לחדר מורים אסורה.

.10כללי התנהגות בכיתה ובמרחב הבית ספרי

א. חל איסור מוחלט להפעיל פלאפון בזמן השיעורים. ינקטו צעדים משמעתיים כנגד

המפירים הנחייה זו .

ב. היעדרות מלימודים מפאת מחלה או סיבה אחרת חייבים להיות מוצדקים באישור.

ג. איחורים, חיסורים, אי הכנת שעורי בית, בעיות משמעת, או נזק לרכוש יטופלו בהתאם

וירשמו בתיק האישי של התלמיד, הודעה תימסר להורים.

ד. בבעיות משמעת יטפל מחנך הכיתה. אירועים משמעתיים יגררו השעייה והזמנת הורים

בתיאום עם הנהלת בית הספר. באירועי משמעת חריגים תתכנס ועדת משמעת בית ספרית

)על תקן מועצה פדגוגית( ותחליט לגבי עתיד התלמיד בבית הספר.

ה. תלמיד אשר יגרום בטעות או בזדון נזק לרכוש בית הספר, רכוש הציבור או רכוש של

תלמיד אחר יענש וישא בהוצאות הנזק.

ו. בהסעות לבית הספר התלמיד חייב להשמע להוראות הנהג . תלמיד u1513 שייפר הוראות

משמעת בהסעה או יחבל ברכב המסיע יורחק מההסעה וייאלץ להגיע בכוחות עצמו.

ז. מקרים של אלימות יטופלו מיידית בעוצמה ובצורה נחרצת. תישקל האפשרות

של הגשת תלונה למשטרה והרחקה מבית הספר

ח. עישון

לידיעת ההורים והתלמידים: העישון גורם נזק לבריאות המעשן.

בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך אין לעשן בשטח בית הספר

או בפעילויות מטעמו. כנגד התלמיד ינקטו צעדים משמעתיים לרבות הרחקה מלימודים.

ט. משחקי קלפים אסורים בשטח בית הספר.

י. אסור להזמין או להביא לשטח בית הספר חברים או קרובים שלא הוזמנו ע"י גורם מוסמך

מתוך בית הספר.

יא. אסור לעזוב את בית הספר ללא אישור אחד הגורמים המוסמכים: מחנך הכיתה, סגנית מנהל

בית הספר. כל שחרור ידווח להורים .

יב. בדרך מהבית לבית הספר וחזרה: ברחוב, באוטובוס, ברכבת וכו' חייב התלמיד להתנהג

באופן נאות המתאים לתלמיד.

.11 אישורים רפואיים:

כל תלמיד חייב להמציא בתחילת כל שנת לימודים אישור רפואי על בריאות תקינה,

המאפשר לו לעבוד בסדנאות בית הספר, להשתתף בשעורי חינוך גופני, טיולים וכל פעולות

הדורשות מאמץ גופני. חובה לדווח למחנך, ליועצת ולהנהלת חטיבת הנוער על מגבלות

גופניות, מטלות הדורשות טיפול מיוחד או התייחסות מיוחדת יש לדווח מיידית לבית הספר

על כל שינוי לרעה במצב הבריאותי של התלמיד. התלמידים יתבקשו לחתום על טופס

ויתור סודיות. תלמידים ותיקים חייבים לחדש כל שנה את תוקף אישור הבריאות.

תלמיד כיתות י' – י"ב במגמות התעשייתיות חייבים להביא אישור בריאות ותמונה. כדי

שרכז התעסוקה יוכל לשלב אותם בעבודה.

.12 על שינויים בכתובת מגורים או שינוי במספר טלפון יש לדווח למזכירות בית הספר, למחנך

וליועצת.

.13 לבוש בבית הספר – לבוש נקי ומסודר. בנים: בחולצות עם שרוול, נעלים או סנדלים.

בנות: לבוש אשר אינו חושפני )אין לבוא לבית הספר בחולצות "בטן" או חצאים קצרה

מידי(, איפור מינימלי, נעליים או סנדלים, לא נעלי עקב גבוה מאוד.

בסדנאות:

בגדי עבודה או סרבל, נעלי עבודה בטיחותיות – הינם חובה.

שעורי חינוך גופני:

נעלי ספורט, מכנסים מתאימים לפעילות ספורטיבית וחולצת ספורט עם סמל בית הספר.

ביטחון ובטיחות

מצלמות:

בחדרי מחשבים, בחצרות, בכניסה לבית הספר ובמסדרונות מותקנות מצלמות.

בטחון

חובה על כל תלמיד לגלות ערנות לחפצים חשודים ואנשים חשודים.

יש להודיע על כל חפץ חשוד, או אדם חשוד, לאחד מאנשי צוות בית הספר או הנהלת בית הספר.

בטיחות:

חובה להתריע על כל מפגע בטיחותי בפני המורה או ההנהלה.

מטרת בית הספר היא להביא את התלמידים להישגים בלימודים ולחתור

למצויינות. הנהלת בית הספר והמורים ידאגו לציין ולהביע הערכתם בדרכים

שונות לתלמידים המגיעים להישגים לימודיים גבוהים ולתלמידים התורמים

לבית הספר בתחומים שונים. תקנון זה מטרתו להקל ולהנעים את השהות בבית

הספר ולאפשר לכל באי בית הספר סביבה בטוחה ומוגנת. כוחו של תקנון זה

יפה אם נקפיד כולנו לשמור עליו. קיומו של התקנון יסייע לתלמיד להשתלב

במערכת החברתית והלימודית בדרך הטובה ביותר . עבור צוות בית הספר

מהווה התקנון את הבסיס ליצירת תשתית ואוירה לומדת ומאתגרת ברוח חזון

בית הספר.

שמור על התקנון ותנעם שהותך בבית הספר.

חתימת הורי התלמיד                תימת התלמיד

___________________ ___________________

בברכה,

הנהלת בית הספר ומחנך הכיתה

המגמות שלנו

א. אוטוטרוניקה ( מכונאות רכב) – לימודי האוטוטרוניקה הינם ברמה גבוהה . התלמידים לומדים את כל מערכות הרכב , חשמל, מכונאות , אלקטרוניקה ו מיזוג אויר ברכב.

ב. בסוף כיתה י"ב התלמידים מקבלים תעודת מקצוע – "מכונאי סוג 1" מטעם משרד הכלכלה
במסגרת העבודה המעשית התלמידים משובצים יומיים עבודה בשבוע במוסכים המובילים באזור כאשר גולת הכותרת היא הקשר שיש לנו עם חברת אגד שבמסגרתו ישנה התחייבות של אגד להעסיק את הבוגרים כעובדים מן המניין לאחר שירותם הצבאי, ( ישנם כבר ארבעה תלמידים).
כמו כן , יש לנו קשר שוטף עם חיל החימוש, ומי שמעוניין יכול לשרת כמכונאי בצבא.
ג. קירור ומיזוג אויר וחשמל – במגמה זו התלמידים לומדים מערכות שונות הקשורות למערכות קירור- מזגנים, מקררים, קולרים וכו' בנוסף למקצוע הקירור תלמידי מגמה זו לומדים גם את מקצוע החשמל הביתי והתעשייתי.
בסוף כיתה י"ב התלמידים מקבלים תעודה של קירור ומיזוג אויר ותעודת עוזר חשמלאי,
גם במגמה זו משבצים את התלמידים במקומות עבודה מובילים במשק- חברת חשמל, במפעלים שונים, וקבלני קירור וחשמל.
ד. תחזוקת מחשבים ורשתות תקשורת סמרטפונים – במגמה זו התלמידים לומדים לאתר ולתקן תקלות במחשב האישי וברשתות מחשבים. תחזוקת סמרטפונים איתור וטיפול בתקלות חומרה ותוכנה בסלולר , והשתלבות במקומות עבודה כגון: יחידות מחשב, מעבדות מחשבים וסלולר.
ה. צל"ש גרפיקה - מסלול חד שנתי לנערות מגיל 17.5 ומעלה

באם התלמידים עברו את המבחנים בסוף כיתה י"ב התלמידים מקבלים תעודה מקצועית בתחום מטעם משרד הכלכלה.
בכל המגמות עבודת התלמידים הינה על פי חוק ותמורת שכר.
בכל המגמות התלמידים זכאים לתעודה של 12 שנות לימוד במידה ועמדו בדרישות.
עפ"י נוהלי משרד העבודה והרווחה.
בכל המגמות התלמידים יכולים לצבור יחידות בגרות עפ"י יכולת אישית.

כאן יהיה אפשר לפרט על המגמות, להסביר מה בית הספר נותן ומה ההתמחות שלו.
כדאי לכתוב כמה שורות אבל לא יותר מדי כדי שאנשים לא יעזבו באמצע.

רוצים ללמוד על כל המגמות שלנו? מוזמנים לקרוא בדף המגמות.

מבנה ארגוני

הנהלה

 • פרוספר בן עזרא

  מנהל בית ספר
 • ענת כהן

  סגנית מנהל ביה"ס
 • בינה לוי

  מנהלת אדמיניסטרטיבית

יועץ

 • שמעון סבג

  יועץ בית הספר

עובדי מינהלה

 • אלונה אסולין

  אחראית רכש
 • יחיאל סבג

  אב בית הספר

טפסים ואישורים

ריכזנו עבורכם את כל הטפסים והאישורים במקום אחד. אנא קראו בעיון ועקבו אחר ההוראות.