סמינר לוחמי הגטאות

שכבת י"א השתתפה בסמינר בנושא לימודי השואה בלוחמי הגיטאות