נטילת סיכונים באמצעות ג'אגלינג

פעילות חווייתית באמצעות ג'אגלינג שדרכה מועברים מסרים כמו נטילת סיכונים, אמונה ביכולת עצמית ועוד…