סיורים במוסדות שלטון בירושלים

תלמידי בית הספר נסעו ליומיים לעיר בירתנו לרגל יום ירושלים. התלמידים ביקרו במוזיאון למורשת בגין, בית המשפט העליון כולל הדרכה, הכותל ומנהרות הכותל, עיר דוד וחיזיון אורקולי סיור טעימות בשוק מחנה יהודה ועוד.