כיתות ט' ו י' ביום כיף בחמת גדר

 כיתות ט' ו-י' יצאו ונהנו במרחצאות של חמת גדר