יום עיון במוזיאון לוחמי הגטאות

כיתות צל"ש תפעול מחשבים וגרפיקה ממוחשבת השתתפו ביום עיון בנושא השואה בקיבוץ לוחמי הגיטאות