חברו הטוב של האדם

תלמידי בית הספר קיימו רצף סדנאות בשיתוף כלבים תוך עבודה פרטנית וקבוצתית כשלכל נער/ה הוצמד כלב אישי ובאמצעותו למדו על יחסי הגומלין בין האדם לכלב. על נתינה תוך קבלת מחוות חיבה או כשכוש בזנב. כמו כן קוימו הרצאות כיתתיות שבהן למדו מתי ומדוע נוצרו יחסי הגומלין בין האדם לכלב מלכתחילה, על גזעי כלבים ומטרות שלשמן נוצרו הגזעים, הרבעה וכו'.