הגנת פרוייקטים של תכנון והקמת רשת מחשבים

על התלמידים להכין פרוייקט המכיל תכנון, עיצוב והקמת רשת וירטואלית באמצעות התוכנה פאקט טרייסט  PACKET TRACER.

הפרוייקט הוא עבודה אישית בלבד