גדנ"ע תשע"ט

שכבת י"א השתתפה בפעילות שבועית בבסיס הגדנ"ע צלמון. ברכות למצטיינים

מצטייני צוות: עסואי עלי (008) אלכס אוסינשנקו (0013), מצטיין מחלקה:

יוסף אבו (007). ברכות למצטיינים