ג'אגלינג

סדנת הג'אגלינג מאפשרת התנסות חווייתית, רב חושית המאפשרת שחרור ולמידה להתפתחות כקבוצה בכלל וכיחיד בפרט