אתגרי שטח

שכבת י' עברה פעילות משותפת ומגבשת בנושא שיווי משקל והתמודדות עם כח המשיכה. הפעילות כללה הליכה על חבל ובניית מיצג באמצעות הנחת אבן (לא סימטרית) על אבן.