אימון מחוץ לקופסא Out Door Training – ODT

תלמידי כיתה י"ב קיימו פעילות פיזית חווייתית שבה נדרשו לשלב כוחות על מנת להשיג מטרות משותפות בדרגות קושי שונות. בפעילות התלמידים עסקו בנושאים של שיתוף פעולה, עבודת צוות, תקשורת, חברות, אמון הדדי, ועוד.