אחד נגד מאה – זהירות בדרכים

תחרות וירטואלית עם שלטים בנושא זהירות בדרכים