טקס חניך חונך מצטיין

טכס חניך חונך מצטיין בשיתוף הנוער העובד והלומד ומשרד העבודה.

ברכות לוואהל מי"ב אוטו ואלכס מי"א מחשבים על הזכייה,

וכמובן לחונך שלנו סאני עלח מנהל אגד כרמיאל